Guardrails สามารถรับรองความปลอดภัยของคุณได้

Guardrails นี่คือราวจับประเภทหนึ่งที่ติดตั้งในสถาบันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ คุณเคยเห็นพวกเขาแน่นอน แต่ไม่ทราบว่าพวกเขาถูกเรียก

ในบรรดาสถานที่ที่ทางรถไฟยามมักพบเห็น ได้แก่ โรงอาหารของโรงเรียนโรงอาหารสถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินโรงพยาบาลระเบียงสนามกีฬาและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ การแข่งขันเหล่านี้มักจะอยู่ในระดับเอวและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนเข้าแถวอย่างถูกต้องเพื่อซื้ออาหารหรือตั๋ว จำได้ไหมว่าเมื่อคุณยังอยู่ในโรงเรียนและคุณต้องผ่านชุด Guardrails โรงอาหารในขณะที่เข้าคิวเพื่อซื้ออาหารกลางวัน ในขณะที่นักเรียนรีบไปที่ส่วนอาหารทางรถไฟรับรองว่าพวกเขาจะได้รับการเสิร์ฟทีละคนจนกว่าพวกเขาจะไปถึงแคชเชียร์ ด้วยวิธีนี้ผู้ที่มาถึงก่อนจะได้รับการเสิร์ฟก่อนดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ผู้มาสายจะเข้ามาในเรือ

เช่นเดียวกับที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟสถานีรถไฟใต้ดินและสถานีรถไฟรางเบา บางครั้งมีคนที่เนื่องจากข้อ จำกัด ด้านเวลาสามารถรีบไปที่เคาน์เตอร์โดยไม่พิจารณาว่ามีคนอยู่ข้างหน้าแล้ว แต่เมื่อใช้รางกั้นผู้ใช้บริการจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นในการจัดซื้อตั๋วอย่างเหมาะสม

ที่โรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพการติดตั้ง Guardrails เหล่านี้มีประโยชน์ต่อคนพิการบางคน ตัวอย่างเช่นผู้ที่เพิ่งหายจากโรคหลอดเลือดสมองหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาและเท้าของพวกเขามักจะถูกขอให้ใช้ราวกั้นขณะที่พวกเขาฝึกยืนขึ้นและเดินด้วยตัวเอง ช้า แต่แน่นอนว่าพวกเขาทำกายภาพบำบัดหลายครั้งต่อสัปดาห์พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเดินด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า